05.10.2019, 22:20

Aile Konutu Şerhinin Hukuki Sonuçları

Aile konutu şerhi, eşlerin konutları için tapuda verebilecekleri bir şerhtir. Tapuda aile konutu şerhi bir dilekçe ile talep edilebilir. Tapu kütüğüne şerh edilecek Aile Konutu Şerhinin hukuksal anlamda birçok sonucu ve etkisi doğmaktadır. Eşlerden her biri tek başına aile konutu şerhi verilmesini talep edebilirler.

Öncelikle aile konutu şerhi davasına bakmakla görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile konutu şerhi verilmesinin en önemli sonucu da aile konutu şerhi verilen bir taşınmazda eşlerden biri, diğerinin açık rızası olmadan aile konutunun konu edildiği bir kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veyahut aile konutu üzerindeki mülkiyet hakkını sınırlayan bir şerh talep edemez. Rızası alınmadan böyle bir işlemin yapıldığını öğrenen veya haklı bir neden olmaksızın yaptığı işleme rıza verilmeyen eş, hakimden olaya müdahale etmesini isteyebilecektir.

Aile Konutu Şerhi Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Aile konutlarının hemen hemen çoğunda eşlerden biri malik olarak gözükmekte, diğer eş tapuda herhangi bir işlem yapamamaktadır. Aile Konutu şerhi bu tür sakıncaları önlemek için tapudan talep edilebilir. Aile konutu şerhi bir dilekçe ile talep edilmelidir. Aile Konutu şerhi dilekçesi şerhi koydurmak isteyen kişinin: Adı, soyadı, T.C Kimlik numarası, adresi ve konuyu açıklayan kısa cümleleri ile Netice ve Talep bölümünü içermelidir.

Aile Konutu şerhi dilekçesi elle veyahut bilgisayar çıktısı olarak hazırlanabilir. Dilekçe aile konutunun bulunduğu Tapu dairesine verilerek aile konutu şerhi talep edilebilir. Aile konutu şerhi, diğer eşin rızası olmaksızın her bir eş tarafından tek başına istenebilecektir.

Aile konutu şerhi olan bir taşınmazın satışı, kiralanması vb. önemli işlemlere konu olabilmesi için iki eşin de açık ve yazılı rızası bulunmalıdır. Bu nedenle aile konutunun satın alınması veyahut kiralanmasında iki taraf da özenle davranmalı, eşlerin ikisinin de açık ve yazılı rızasının bulunduğu teyit edilmiş olmalıdır.

Eğer ki eşlerden birinin rızası alınmadan aile konutuyla ilgili bu türden kiralama, satış vb. bir işlem yapılmışsa o halde yapılan işlem kesin hükümsüz olacak ve hiçbir hukuki sonuç da doğurmayacaktır.

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Karikatürü Tümü